Priser

 

Vilkår for elevplass

De som tas opp som elever må binde seg for minst ett semester. Elevplassen løper videre fra semester til semester inntil den blir sagt opp eller til eleven er ferdig med videregående skole.

Elevplassen er personlig og kan ikke overdras til andre, heller ikke søsken. En elev kan ha flere plasser, men kun en som innebærer individuell undervisning. Dersom man ønsker å si opp plassen, skal dette skje skriftlig innen 1. juni og
1. desember for å slippe avgift for neste semester.

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen, og skal gi beskjed til skolen i så god tid som mulig ved for eksempel sykdom. Hvis vi ikke får melding om fravær, blir foresatte bli kontaktet av oss.  Dersom rektor finner at eleven ikke viser nok interesse for faget, kan eleven miste plassen.

 

For at arbeidet ved kulturskolen skal fungere på best mulig måte, er det viktig at alle holder seg godt orientert ved å lese oppslag på skolen og utdelt/utsendt/annonsert informasjon, samt selv søke opplysning i god tid når noe kan være uklart. Rektors tlf 611 64 611 er åpen også på kveld og helg. Hvis du ikke får svar, vil du bli ringt tilbake. Spørsmål/henvendelser som ikke krever umiddelbart svar bes rettet til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   eller pr vanlig brev. Faktura for undervisning sendes ut i oktober og mars for gjeldende semester. Hvis du får en faktura som du ikke forstår, eller er uenig i, kontakt kulturskolen på tlf. 61164610 – 61164611.

Undervisningen ved kulturskolen følger i all hovedsak skoleruta i kommunen.